MESSINGER & Partners

Advokátska kancelária poskytujúca právne poradenstvo a služby v oblasti slovenského práva.

Zaručený elektronický podpis

Naša kancelária nastúpila trend digitalizácie a využíva zaručený elektronický podpis (ZEP) pri komunikácii s orgánmi štátnej správy, samosprávy, všeobecnými súdmi a špecializovaným trestným súdom. Vďaka tomu môžeme docieliť úsporu času a finančných nákladov pre našich klientov, a to aj napr. v súvislosti s podaniami do OR.

Služby

Efektívne vymáhanie pohľadávok

Vysoká úspešnosť vďaka dlhoročným skúsenostiam s použitím programového vybavenia.

Elektronické služby

Elektronicke návrhy do obchodného registra, žiadosti o zápis ochranných známok, návrhy na vykonanie exekúcie.

Autorizácia zmlúv

Príprava zmlúv o prevode nehnuteľností na mieru bez nutnosti návštevy notára a katastra nehnuteľností.

Registrácia partnerov verejného sektora

Poskytovanie služieb oprávnenej osoby pri registrácií partnerov verejného sektora.