O NÁS

Naša advokátska kancelária sa zameriava predovšetkým na nasledujúce oblasti:

  • občianske právo: zastupovanie a poradenstvo vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa občianskoprávnych vzťahov
  • právo nehnuteľností: prevody vlastníctva (spisovanie a autorizácie zmlúv), usporiadanie vlastníctva, zrušenie podielového spoluvlastníctva
  • dedičské právo
  • rodinné právo: rozvodové právo, starostlivosť o deti, usporiadanie majetkových pomerov
  • obchodné právo: právo obchodných spoločností, zakladanie spoločností, úprava právnych
  • pracovné právo: spory medzi zamestnávateľmi a zamestnanci, poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch
  • zdravotnícke právo: uplatňovanie nárokov zdravotnej starostlivosti, uplatňovanie nárokov na náhradu škody
  • trestné právo: poradenstvo, obhajoba v trestnoprávnych konaniach, špecializácia na dopravné nehody

Právnické služby poskytujeme jednotlivcom i firmám, skúsenosti máme s prácou pre zdravotnícke zariadenia. Nezáleží na tom, odkiaľ ste ani aký konkrétny problém Vás trápi – v našej advokátskej kancelárii urobíme maximum preto, aby smeho vyriešili. Veríme, že so službami našej kancelárie budete spokojní!

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 16:00